SPI#

Algemene informatie#

Wat low level SPI functies.

Functies#

void spiInitialize(uint8_t module)#

Initialiseer de SPI pinnen en klok.

Parameters:

module – Hiermee kun je tussen UCA0 (0) en UCB0 (1) selecteren.

uint8_t spiSendByte(uint8_t data)#

Dit is een blokkerende functie waarbij een byte kan worden gezonden. Je zult zelf de chip-select moeten schakelen.

Parameters:

data – De byte die je wilt versturen

Returns:

De data uit het RX-buffer

void spiStop()#

Hiermee wordt de USCI in reset-modus geplaatst.